เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบ.....

10 เม.ย. 2566 201